Bracze, dawacze i inne rodzaje kochaczy

To książka Josha McDowella, która ukazuje zdrowe podejście do problemu seksu i miłości.

Książkę w wersji papierowej można zamówić poprzez serwis Oficyny Wydawniczej Vocatio.

OW Vocatio zezwala na pobranie i używanie treści książki w wersji elektronicznej jedynie przez osoby, odwiedzające ten serwis. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana czy powielania, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. W sprawach zezwoleń należy zwracać się do Oficyny Wydawniczej Vocatio.

Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8
Rozdział 9