Więcej niż cieśla

To znakomity, logiczny, błyskotliwy i zwięzły materiał dowodowy, w którym każdy może zmierzyć się z najważniejszym pytaniem: „Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus?”

Nie jest to książka religijna, lecz intelektualne wyzwanie. O niezwykłości tej książki niech zaświadczy fakt, że na świecie sprzedano już w różnych językach ponad osiem milionów jej egzemplarzy.

Książkę w wersji papierowej można zamówić poprzez serwis Oficyny Wydawniczej Vocatio.

Oficyna Wydawnicza Vocatio zezwala na pobranie i używanie treści książki w wersji elektronicznej jedynie przez osoby, odwiedzające ten serwis. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana czy powielania, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. W sprawach zezwoleń należy zwracać się do Oficyny Wydawniczej Vocatio.

Spis treści

Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8
Rozdział 9
Rozdział 10
Rozdział 11