1. Szkoła ma charakter ekumeniczny.

ISB istnieje po to, aby każdy internauta mógł znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące tego, kim jest Bóg i jak można Go osobiście poznać.

Idąc za przykładem wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II, a także wielu świętych mężczyzn i kobiet z Kościoła Katolickiego oraz kościołów protestanckich, ISB pragnie budować jedność między uczniami Chrystusa, reprezentującymi różne tradycje chrześcijańskie.

Jesteśmy głęboko przekonani, że bezrefleksyjne nakłanianie ludzi do zmiany denominacji pogłębia podziały. Dlatego zdecydowanie odcinamy się od prób odciągania kogokolwiek od jego kościoła macierzystego.

ISB nie konkurując z kościołami macierzystymi, pragnie je jedynie wspomagać poprzez pogłębione studium Słowa Bożego.

2. Szkoła ma charakter biblijny.

Akceptujemy własne tradycje poszczególnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich jako dodatkowe, obok Biblii, źródło ich tożsamości. Jednocześnie wierzymy, że spotkanie uczniów Chrystusa może dokonać się na fundamencie tego, co wspólnie akceptują. Płaszczyzną porozumienia, poza osobistą wiarą w Chrystusa, jest dla wszystkich chrześcijan Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Z tego powodu szkoła prowadzi nauczanie wyłącznie w oparciu o Biblię.

3. Z kim współpracujemy?

Ruch Chrześcijański Mt28 koordynuje pracę nad materiałami i kursami wykorzystywanymi w ISB.

Współpracujemy z:

– portalem kazdystudent.pl oraz startzBogiem.pl. poprzez które można zapisywać się na kursy Programu Uczeń Jezusa;

–  platformą SzukajacBoga.pl;

– serwisem Ewangelia.com, który promuje nasze kursy na swoich stronach;

– chrześcijańskim radiem Trans World Radio Polska.

4. W co wierzymy?

Jesteśmy przekonani, że istotą chrześcijańskiej duchowości jest nawiązanie, a następnie podtrzymywanie osobistej relacji (więzi) z Bogiem. Zachęcamy Cię do zapoznania się z Czterema Prawami Duchowego Życia – zwięzłym ujęciem Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.  Możesz też przeczytać, jak te prawdy zmieniły życie różnych ludzi.

5. Nauczyciele.

Nauczycielami ISB są chrześcijanie w różnym wieku, pasjonaci Pisma Świętego, pochodzący zarówno ze środowisk katolickich, jak i protestanckich z całej Polski. Mają wieloletnie doświadczenie w wyjaśnianiu prawd wiary i prowadzeniu uczestników w kursach internetowych. Obecnie nasz zespół liczy ponad 20 osób.