1. Szkoła ma charakter ekumeniczny.

1.1. Idąc za przykładem wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II, a także wielu świętych mężczyzn i kobiet z Kościoła katolickiego oraz kościołów protestanckich, KSB pragnie budować jedność między uczniami Chrystusa, reprezentującymi różne tradycje chrześcijańskie.

1.2. Jesteśmy głęboko przekonani, że prozelityzm, przejawiający się w tzw. werbunku, jest  sprzeczny z duchem prawdziwego ekumenizmu. Zamiast prowadzić do prawdziwego zjednoczenia wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa, jedynie pogłębia podziały. Dlatego zdecydowanie odcinamy się od prób odciągania kogokolwiek od jego Kościoła Macierzystego.

1.3. KSB nie konkurując z Kościołami Macierzystymi, pragnie je jedynie wspomagać poprzez pogłębione studium Słowa Bożego.

2. Szkoła ma charakter biblijny.

Akceptujemy własne tradycje poszczególnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich jako dodatkowe, obok Biblii, źródło ich tożsamości. Jednocześnie wierzymy, że spotkanie uczniów Chrystusa może dokonać się na fundamencie tego, co wspólnie akceptują. Płaszczyzną porozumienia, poza osobistą wiarą w Chrystusa, jest dla wszystkich chrześcijan Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Z tego powodu Szkoła prowadzi nauczanie wyłącznie w oparciu o Biblię.

3. Z kim współpracujemy?

Ruch Chrześcijański Mt28 koordynuje pracę nad materiałami i kursami wykorzystywanymi w KSB.

Współpracujemy z:

– serwisem Ewangelia.com, który promuje nasze kursy na swoich stronach;

– chrześcijańskim radiem Trans World Radio Polska, które sponsoruje nagrody, otrzymywane za ukończenie niektórych kursów.

4. W co wierzymy?

Jesteśmy przekonani, że istotą chrześcijańskiej duchowości jest nawiązanie, a następnie podtrzymywanie osobistej relacji (więzi) z Bogiem. Zachęcamy Cię do zapoznania się z Czterema Prawami Duchowego Życia – zwięzłym ujęciem Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.  Możesz też przeczytać, jak te prawdy zmieniły życie różnych ludzi.

5. Nauczyciele.

Nauczycielami KSB są chrześcijanie w różnym wieku, pasjonaci Pisma Świętego, pochodzący zarówno ze środowisk katolickich, jak i protestanckich z całej Polski. Mają wieloletnie doświadczenie w wyjaśnianiu prawd wiary i prowadzeniu uczestników w kursach internetowych. Obecnie nasz zespół liczy ponad 20 osób.