Quiz - Boże Narodzenie

Wybierz tylko JEDNĄ z opcji. Gdy już raz zaznaczysz odpowiedź, NIE MOŻESZ JEJ ZMIENIĆ!