Quiz - Boże Narodzenie w Polsce i na świecie

Wybierz tylko JEDNĄ z opcji. Gdy już raz zaznaczysz odpowiedź, NIE BĘDZIESZ MÓGŁ JEJ ZMIENIĆ!