Serdecznie witamy!

Cieszymy się, że jesteś na stronie Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej.

Święty Hieronim miał powiedzieć, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa (PL 24, 17; por. Dei verbum, 25).

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie biblijnym – Kursie Jana, który pomoże Ci lepiej poznać Słowo Boże oraz to, co przekazuje ono o naszym Zbawicielu.

Chcemy odpowiedzieć, używając internetu, na głos samego Chrystusa, który powiedział: „Idźcie zatem i czyńcie uczniami wszystkie narody (…)” (Mt 28,19).

Pragniemy, aby nasza służba pomogła Polakom poznać Dobrą Nowinę. Chcemy także budować kolejne pokolenia odważnych uczniów Chrystusa, odpowiadając w ten sposób na apel świętego Pawła: „A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać” (2 Tm 2,2).