Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące KSB lub treści znajdujących się na naszej stronie,

możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres:

zgloszenia-na-kurs@mt28.pl