biblisk ekonomi

kursmaterialet som påverkar ditt hjärta och din plånbok

Lärjungaträning Biblisk Ekonomi är ett av de absolut bästa verktygen för att lära vad Jesus har att säga om förvaltarskap. Bibeln berör 2.350 verser som handlar om, Guds del/Vår del, Arbete, Skulder, Råd från andra, Livsstil, Ärlighet, Givande, Investeringar och Evigheten

Studiemateriel Lärjungaträning Biblisk Ekonomi handlar om vår relation med Jesus och hur vi förvaltar det Herren har anförtrott oss då det gäller tid, pengar och personliga gåvor.

Studiematerialet är utformat för att användas i mindre studiegrupper i församlingen.

Dessa träffar är mycket uppskattade, för att få en dynamisk studiegrupp, bör deltagarantalet inte vara mer än 12 personer. Kursen är upplagd på tio avsnitt där kursdeltagarna studerar i hemmet för att sedan träffas två timmar varje vecka för samtal och diskussioner om de Bibelverser de tidigare i veckan studerat.

Kurshandledning

Kursmaterialet är enkelt att använda och kan ledas av en eller två i församlingen som själva gått igenom materialet och tillhörande kurshandledning.
Inga kursavgifter tas ut.

Kursdeltagaren

Studiematerialet för kursdeltagarna består av två häften ”Deltagarhäfte” och ”Praktisk tillämpning”.
I ”Deltagarhäftet” får du fördjupa dig i vad Bibeln säger om Guds del/Vår del, Arbete, Skulder, Råd från andra, Livsstil, Ärlighet, Givande, Investeringar och Evigheten.

Inläsning sker i hemmet, där du studerar Bibeltexterna och sedan skriver ner en rad i ”Deltagarhäftet” om vad Bibelversen betyder. Efter att du gått igenom alla Bibelverserna i avsnittet läser du igenom Crowns kommentarer.

Det är ett minibibelstudium om ämnet i det avsnitt som du just studerat. Samtidigt med studierna i ”Deltagarhäftet” får du arbeta praktiskt med din egen ekonomi i häftet ”Praktisk tillämpning”.

Häftet ”Praktisk tillämpning” är personlig och du kommer inte att redogöra din ekonomi för de andra kursdeltagarna.

Rekommenderad studiemiljö

Utöver det rekommenderar vi att du före kursstart läser boken ”Dina pengar räknas” boken som ger dig ett bra redskap för att bli en god förvaltare.

Sagt efter Lärjunga-träningen

Jesus bryr sig om dina pengar

Tony gick en kurs i biblisk ekonomi. Läs Tonys vittnesbörd i tidningen Dagen.

Det var Guds paj, men det blev inget över till Gud själv.

Filmerna God Provides som är en del i undervisnigen

SHINE

reflecting God’s love

SHINE Sverige är AgapeSveriges ungdomsarbete.

SHINE syftar till att hjälpa kristna ungdomar att växa i sin tro och även utrusta de att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus vart de än är!

för mer information klicka på länken nedan…